Analiza Trendu

 

Rys. 1. Analiza trendu, rodzaje trendu

Trend to jedno z podstawowych pojęć używanych na rynku.
W największym uproszczeniu oznacza on obecny kierunek, w którym poruszają się ceny instrumentów finansowych. Jak wiemy z wykresów ceny nie poruszają się w liniach prostych, ich ruchy to serie wierzchołków i dołków wyznaczanych po sobie. To właśnie te serie wartości w czasie na wykresie wskazują nam trend. Charakterystyka trendu zależy od tego czy te punkty układają się coraz wyżej, czy niżej w danym horyzoncie czasowym, a może poziomy są do siebie podobne i nie ma możliwości wyznaczenia kierunku?
ze względu na panującą tendencję należy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje trendu:

  • Trend wzrostowy – Sytuacja, w której nowe dołki oraz szczyty tworzone są coraz wyżej.
  • Trend spadkowy – Sytuacja, w której nowe dołki oraz szczyty tworzone są coraz niżej.
  • Trend boczny – Sytuacja, w której nowe dołki oraz szczyty tworzone są na zbliżonych poziomach.

Rys 2. Analiza trendu – Fraktalność rynku

Badając trend należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt fraktalności rynku.
fraktualność oznacza, iż na  kolejnych interwałach czasowych cena zachowuje się podobnie, tworząc te same wzory i kształty, co pozwala inwestorowi stosowanie jednakowych metod analizy technicznej na każdym z nich. Należy też sobie zdawać sprawę z faktu iż w tym samym momencie możemy widzieć trend spadkowy na interwale dziennym, oraz trend wzrostowy widocznym na wykresie godzinowym.

Wyznaczanie aktualnego trendu można przeprowadzić na wiele sposobów najpopularniejszym jednak sposobem jest wyznaczanie go na podstawie analizy szczytów i dołków oraz linii trendu 
Analizując szczyty i dołki możemy wyłonić z nich ich specjalny rodzaj tak zwane potwierdzone szczyty oraz potwierdzone dołki.
Potwierdzony dołek występuje w przypadku gdy cena przebiła poziom poprzedniego szczytu.

Rys. 3. Analiza techniczna, dołki

Potwierdzony szczyt występuje wtedy. gdy cena przebiła poziom poprzedniego dołka.

Rys. 4. Analiza techniczna, szczyty

Analiza trendu, jest jedną z najważniejszych umiejętności, zważywszy na fakt iż rynki lubią poruszać się w stałej tendencji.
Inwestując z trendem zmniejszamy ryzyko zwiększając tym samym szanse na powodzenie inwestycji dlatego tak ważna jest umiejętność prawidłowego oszacowania trendu oraz potencjalnych dołków i oporów.