Monthly Archives: Czerwiec 2014


03

cze 2014

Pierwsze automaty opracowane

r6

Miło nam poinformować, że sześć automatów inwestycyjnych, przewidzianych do działania na rynku forex (na platformie MetaTrader) weszło właśnie w fazę optymalizacji. Polega ona m.in. na analizie stóp zwrotu w zależności od przyjętych parametrów oraz minimalizacji obsunięć kapitału. Działania te mają na celu zwiększenie stopy zwrotu przy zachowaniu zakładanego poziomu ryzyka. Opracowane automaty w większości realizują strategie podążania za trendem. Na chwilę obecną wszystkie z nich wykazują już dodatnie stopy zwrotu.