Nazwa FOREX wywodzi się  z języka angielskiego a dokładniej jest skrótem od słów Foreign Exchange które dosłownie znaczą wymiana zagraniczna” rzadziej ale również można spotkać się z nazwą Foreign Exchange Market która to dosłownie oznacza Rynek wymiany zagranicznej.  Jednak najbardziej poprawną polska definicją słowa FOREX jest Międzynarodowy Rynek wymiany Walut.

Forex jest rynkiem OTC  (over the counter) czyli w odróżnieniu od giełdy rynkiem zdecentralizowanym posiadającym swoje centra w wielu miejscach na świecie. Początkowo dostęp do rynku FOREX miały tylko banki i największe instytucje finansowe które dokonywały transakcji za pomocą specjalnych platform finansowych połączonych ze sobą za sprawą sieci Interbank. Błyskawiczny rozwój Internetu sprawił, że rynek ten stał się dostępny i atrakcyjny dla wszystkich, zarówno wielkich instytucji finansowych jak i indywidualnych inwestorów. Ostatnio FOREX  jest też najchętniej wykorzystywanym rynkiem do handlu automatycznego gdzie szacuje się że automaty forexowe odpowiedzialne są już prawie za 50% wykonywanych dziennie transakcji.

Jak działa forex? 

Jak już wcześniej zostało wspomniane FOREX to rynek wymiany walut. Pary walutowe Przedstawiane są za pomocą  trzyliterowych skrótów. Pomiędzy jedna i drugą walutą występuje przedzielający je znak slash. W każdej parze walutowej pierwsza waluta jest tą wycenianą  (walutą bazową) natomiast druga z nich jest walutą kwotowaną W przypadku pary walutowej USD/PLN i ceny na poziomie 3.60 dostajemy informację że za jednego dolara musimy zapłacić 3,60 zł  NA rynku Forex również występuje spread – jest to różnica w cenie kupna oraz sprzedaży danej waluty (tak samo jak to ma miejsce w kantorze) jednak dzięki popularności i ogromnym obrotom FOREX zapewnia duża płynność co sprawia , że spread ten często jest bardzo niewielki.

Na rynku forex inwestować może każdy, najczęściej są to : banki, instytucje finansowe, fundusze, spółki handlowe, korporacje, brokerzy i inwestorzy indywidualni. Natomiast wspomniane wcześniej automaty inwestycyjne to jedynie narzędzia którymi aktualnie może dysponować każda z wymienionych wyżej grup. Zarówno jak występują różne grupy inwestorów tak można też wyróżnić różne cele inwestycji na rynku Forex. Oprócz oczywistego elu inwestycyjnego czy też chęci wymiany waluty po najbardziej aktualnym kursie można spotkać się z inwestowaniem spekulacyjnym lub headgingiem. Hedging polega na otwarciu odwrotnej do pozycji posiadanej, lub takiej na której niepomyślna zmiana naraziła by inwestora na straty. Headging może być realizowany również przez kupno kontraktów terminowych w celu czasowego zastąpienia transakcji walutowej która ma nastąpić w przyszłości. Hegding może być wykorzystywany min. przeez importerów oraz eksporterów chcących zabzpieczyć się przed zmianami kursu walut w których operują a tymsamym zminimalizować ryzyko spadku rentowności w biznesie, jak również przez kredytobiorców posiadających kredyt w obcej walucie niwelując tym samym ryzyko kursowe. Spekulacja natomiast to nic innego jak wykorzystanie zmienności par walutowych w celu wygenerowanie dodatnich przepływów, w tym właśnie celu na rynku forex wykorzystuje się coraz częściej automaty inwestycyjne. Automaty forexowe dzięki zaprogramowanym algorytmom bazującym na analizie technicznej dobrze sprawdzają się tym rodzaju handlu.

Umowną jednostką transakcyjną na rynku Forex jest lot. Transakcja o nominale 1 lota opiewa na 100 000 waluty bazowej (pierwszej w parze) Aby Forex był szeroko dostępny również dla niewielkich inwestorów ustalono minimalną wielkość transakcji na poziomie 0,1 lota czyli 10 000 jednostek danej waluty. I tak w przypadku pary USD/PLN transakcja o wielkości 0,1 lota jest równa 10 000 Euro w relacji do złotego gdyż Euro w tej parze jest walutą bazową.

Kolejną ważną cechą rynku Forex jest możliwość stosowania dźwigni finansowej. Brokerzy rynku Forex umożliwiają otwieranie pozycji o wartości nawet 100 krotnie przewyższającym aktualny stan posiadanych środków na koncie. Wykorzystując dźwignię finansową potocznie zwaną Lewarem Inwestor otwierający pozycję USD/PLN o wielkości 0,1 lota potrzebuje jedynie 1% wielkości transakcji czyli w tym przypadku niecałe 4 złote w formie depozytu zabezpieczającego. Oczywiści należy pamiętać że przy takim lewarze nawet najmniejsza zmiana kursu danej pary walutowej może spowodować duże straty, konieczność uzupełnienia depozytu lub automatyczne zamknięcie pozycji wiążące się ze stratą większości posiadanych środków, niemniej jednak rozsądnie wykorzystywane daje ogromne możliwości i sprawiają że rynek Forex Cieszy się coraz większym zainteresowaniem pośród inwestorów niezależnie od ich zasobności portfela. Jak łatwo się domyśleć potencjał zysków jest wręcz nieograniczony ale przeważnie wprost proporcjonalny do ryzyka inwestycyjnego o czym również należy pamiętać.