Klauzula ryzyka

Załącznik nr 3

do Regulaminu serwisu Automatum.pl

 

 1. Informacje znajdujące się w Serwisie, w tym w szczególności te opublikowane w zakresie strategii danego Automatu, nie mogą być traktowane jako podstawa do dokonywania transakcji na rynku finansowym, jak i nie stanowią, bezpośredniej lub pośredniej, formy mającej doprowadzić do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych o czym szerzej w Załączniku nr 4 do Regulaminu – Zastrzeżenia prawne.
 2. Potencjalne nabycie jakiegokolwiek instrumentu finansowego, w szczególności tego, który jest przedmiotem strategii automatu transakcyjnego:
  1. łączy się ze znacznym ryzykiem inwestycyjnym, mogącym potencjalnie doprowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, jak i nawet w przypadku niektórych produktów inwestycyjnych poniesienia kosztów go przewyższających;
  2. może być nieadekwatny do poziomu akceptowanego ryzyka wynikającego z osobistych preferencji;
  3. może się wiązać z występowaniem mechanizmu dźwigni finansowej, za pośrednictwem której możliwe jest wygenerowania wyższej stopy zwrotu, jak również doprowadzenia do poniesienia proporcjonalnie wyższych strat.
 3. W związku z faktem, iż Automatum nie prowadzi, bezpośrednio ani pośrednio, działalności inwestycyjnej, która mogłaby ją zakwalifikować jako podmiot nadzorowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.), w tym w szczególności maklerskiej, czy bankowej, podmioty oświadczające wolę dokonywania transakcji na rynku rzeczywistym (co za pośrednictwem serwisu jest niemożliwe) zobligowane są do:
  1. skorzystania z usług odpowiednich podmiotów koncesjonowanych zajmującym się obrotem instrumentami finansowymi;
  2. zapoznania się ze wszystkimi postanowienia umownymi, a zwłaszcza dotyczącymi ryzyka, przedstawionymi przez koncesjonowane podmioty zajmujące się obrotem instrumentami finansowymi.
 4. Mając na względzie wielość zmiennych czynników wpływających na rynek, w tym jego zmienność, czy płynność, jak i podatność na czynniki polityczne, makroekonomiczne, czy mikroekonomiczne, statystyki prowadzane na podstawie danych wprowadzanych do automatów inwestycyjnych, nie dają żadnej gwarancji, czy prawdopodobieństwa, otrzymania jakiegokolwiek typu rezultatów.