57 posts / 0 nowych
admin
Obrazek użytkownika admin
REGULAMIN FORUM

REGULAMIN FORUM


Wstęp

1. Forum Automatum.pl powstało w celu uporządkowanej wymiany informacji i opinii na temat rynku walutowego, spółek giełdowych i surowców. W tym kontekście dopuszczalne są dyskusje o znacznie szerszej tematyce, od rynków kapitałowych, poprzez finanse osobiste, aż do makroekonomii i polityki.

2. Użytkownicy, powinni służyć wzajemnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

3. Forum jest moderowane przez większość doby przez osoby, które nie dopuszczają do rozprzestrzeniania się słownych wojen, tylko gaszą je w zarodku.

4. Na forum dopuszczalna jest dyskusja nosząca podstawowe znamiona kultury, podstawy ortografii oraz stylistyki. Zakazane jest obrażanie innych osób w sposób bezpośredni, ale też dorozumiany. W kwestiach nieujętych w regulaminie, zastosowanie ma Netykieta: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

5. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące na forum i konsekwencje ich nie przestrzegania. W wypadkach nieopisanych w regulaminie, decyduje Administrator.

Treść

1. Forum Automatum.pl jest zbiorem wiedzy na tematy interesujące jego użytkowników, przede wszystkim handlu na rynkach kapitałowych, któremu poświęcone są dedykowane wątki. Znajdują się na tu zarówno wątki zakładane przez użytkowników jak i pracowników Automatum Sp. z o.o.

2. Zabronione jest wklejanie na wątki treści, które naruszają prawo autorskie, np. artykułów z prasy, analiz niepodanych do publicznej wiadomości, a także linków do programów i książek. Zamiast tego należy wkleić kilkuzdaniowy cytat oraz link do źródła.

3. Treść forum również jest chroniona. Wklejanie jakiejkolwiek treści z forum Automatum.pl na inne fora, blogi, strony internetowe, bez pisemnej zgody serwisu jest zabronione.

4. Forum nie służy do reklamowania innych stron. Podawanie linków, czy to w treści czy w stopce, służące promowaniu tychże stron, nie jest mile widziane. Administrator może dopuścić niektóre linki na podstawie subiektywnej oceny aktywności użytkownika i jego wkładu w forum, za co rekompensatą będzie skierowanie ruchu na jego stronę.

5. Jeżeli zakładasz nowy wątek, upewnij się, korzystając z wyszukiwarki, czy takowy już nie istnieje.

6. Zakładając nowy wątek w dowolnym dziale zastanów się, jest to dla niego odpowiednie miejsce i sprawdź, czy ktoś nie założył już podobnego. Wątki powtarzające się mogą zostać usunięte, a umieszczone w złym miejscu przesunięte.

7. Aby zachować przejrzystość wątków i uniknąć zbędnego ich rozciągania, cytować należy tylko istotne fragmenty wypowiedzi poprzedników.

8. Wklejając obrazki należy zadbać, aby podany adres prowadził bezpośrednio do obrazka, a nie do strony hostingu.

9. Wklejając linki do komunikatów, artykułów prasowych czy innych źródeł, należy opatrzyć je komentarzem, dlaczego zdaniem autora są ważne, oraz kilkuzdaniowym cytatem ze źródła, do którego odsyłają.

Moderacja

1. W celu zapewnienia przejrzystości i spójności informacji znajdujących się na wątkach, forum jest moderowane. Oprócz treści jawnie sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, usuwane są treści:

  • będące przedmiotem prawa autorskiego (np. przeklejane w całości artykuły z prasy),
  • nie merytoryczne,
  • nakłaniające pośrednio lub wprost do kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zawierające cenę docelową lub przewidywany kierunek kursu, nie poparty argumentacją techniczną bądź fundamentalną,
  • komentujące osobę innego użytkownika,
  • monologi, czyli odpowiedzi samemu sobie, szczególnie nie niosące nowych informacji,
  • powtarzające wcześniejsze informacje bądź opinie,
  • niechlujne i niepełne, np. gołe linki bez cytatu, równoważniki zdań bez przecinków i polskich znaków diakrytycznych, wykresy bez komentarza i temu podobne.

2. Nad zawartością forum czuwa Administrator wraz z Moderatorami. Mogą oni przyznawać użytkownikom ostrzeżenia za łamanie regulaminu lub niestosowanie się do poleceń. Podejmowane przez nich decyzje w ramach moderacji obejmują m.in.:

  • wezwanie użytkownika do przestrzegania regulaminu,
  • usunięcie całości lub części wpisu,
  • zablokowanie użytkownikowi możliwości wysyłania wpisów,
  • całkowite zablokowanie użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu.


3. Decyzje podejmowane przez Administratora i Moderatorów są suwerenne. Nie mają oni obowiązku się z nich tłumaczyć, choć mogą w ramach dobrej woli wyjaśnić powód swoich działań.
4. Nikt nie jest stuprocentowo bezbłędny, także w ramach moderacji mogą zdarzyć się pomyłki, które będą naprawiane możliwie jak najszybciej.

Zakończenie

1. Każdy użytkownik forum ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do niego.

2. Użytkownik potwierdzając rejestrację za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail akceptuje Regulamin Forum. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie prywatnych wiadomości oraz wiadomości e-mail od administracji.

3. Konto założone na forum należy do forum i zostaje użytkownikowi przydzielone do bezpłatnego oraz wyłącznego używania w zgodzie z regulaminem oraz zasadami prywatności.

4. Jedna osoba może użytkować w tym samym czasie tylko jedno konto na forum. Posiadanie równolegle dwóch lub więcej kont możliwe jest tylko w wyjątkowych wypadkach i po uzgodnieniu z administracją

5. Wszelkie zmiany w obrębie danych konta użytkownika mogą być przeprowadzane przez użytkownika w panelu ustawień profilu według jego własnego uznania, o ile nie naruszają zasad forum.

6. Na forum jest bezwzględny zakaz:

  • spamowania, tj. wysyłania wielu wpisów o tej samej treści, publicznie bądź jako wiadomość prywatna,
  • floodowania, tj. wrzucania wielu wpisów jeden po drugim w krótkich odstępach czasu,
  • podszywania się, tj. występowania pod cudzym nazwiskiem, rozpoznawanym pseudonimem, znakiem towarowym lub nazwą przedsiębiorstwa, którego nie jest się przedstawicielem,
  • używania wulgaryzmów, określeń rasistowskich, seksistowskich, nacjonalistycznych lub innych, w dowolny sposób poniżających dowolną grupę społeczną.

7. W przypadku, gdy do Automatum.pl zwrócą się organy państwowe z żądaniem udostępnienia danych użytkownika, który w ramach swojej aktywności naruszył przepisy prawa, administracja serwisu udostępni wszelkie posiadane dane oraz szczegółowy zapis całej zarejestrowanej aktywności.

8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i nie chroni przed konsekwencjami.