Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.95%
1 tydzień
0.85%
1 miesiąc
1.85%
3 miesiące
1.09%
12 miesięcy
10.39%
od początku
-3.80%
Liczba sygnałów
18563
Tracking Error (TR)
1322.00
Information Ratio (IR)
0.56
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Strategia inswestycyjna oparta o limity stop w kombinacji z działaniem wskaźnika ATR.

Głównym celem ustawiania limitu stop jest ucinanie strat z pozycji idącej w innym kierunku niż przewidziany. Nie może być on zbyt ciasny, gdyż wtedy może go aktywować losowa fluktuacja ceny (zwana szumem). Limit stop nie może też być zbyt szeroki, gdyż przyniesie zbyt duże straty. Przesuwanie limitu stop wraz z rozwojem sytuacji rynkowej to jedna z najlepszych metod maksymalizacji zysku z pozycji. W momencie, gdy limit stop znajdzie się w punkcie otwarcia pozycji, nie można już na niej stracić, natomiast każde następne przesuniećie limitu zgodnie z kierunkiem pozycji jest zabezpieczonym profitem. Pozycje maksymalizowane poprzez przesuwanie limitu stop cechują się tym, iż zazwyczaj są zamykane na limicie stop, który w tym przypadku nie oznacza strat, lecz realizację zabezpieczonych zysków. Działanie wskaźnika ATR pomaga określić średni zasięg cenowy dla danej zmienności.  ATR określa średnią zmienność rynku w zadanym okresie. Dla różnych interwałów czasowych ATR będzie miało różne wartości, gdyż będzie brało pod uwagę inne okresy czasowe. Ze względu na tą własność za pomocą ATR automat ustawia limity stop  do każdej otwartej pozycji. W chwili otwierania pozycji odczytywana jest aktualna wartość wskaźnika ATR, przemnażana zostaje przez mnożnik bezpieczeństwa mający zapewnić odpowiedni margines błędu a wynikiem jest wartość względnie bezpiecznej szerokości limitu stop dla aktualnej sytuacji rynkowej. 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_ATR_EA.exe21.34 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.