Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
1.19%
1 tydzień
0.80%
1 miesiąc
2.39%
3 miesiące
-3.11%
12 miesięcy
-17.90%
od początku
13.40%
Liczba sygnałów
4945
Tracking Error (TR)
1643.00
Information Ratio (IR)
0.37
Instrument
USD/JPY, S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy automat zbudowany został w oparciu o wskaźnik DeMarker odzwierciedlający dynamikę rynku. Oscylator ten został zesprzęgnięty ze średnią ruchomą EMA.  Ponieważ średnie można stosować praktycznie do wszystkiego - odkrywania długoterminowych, wielomiesięcznych trendów począwszy, a na wyznaczaniu linii obrony w transakcjach jednodniowych kończąc  Automat ma bardzo szerokie zastosowanie na wielu rynkach. Oscylator DeMarker ukazuje niedowartościowanie lub przewartościowanie instrumentu.  W tym celu porównuje on okres, w którym rynek osiąga maksimum z okresem poprzedniego maksimum. W sytuacji, gdy obecne maksimum jest wyższe, ustala się odpowiednia różnica. Następnie powstałe w taki sposób różnice w ciągu n okresów sumuje się. Jeśli natomiast aktualne maksimum jest niższe lub równe maksymalnej cenie z poprzedniego okresu rejestruje się wartość zero. Suma ta staje się licznikiem DeMarkera i dzielona jest przez siebie samą plus sumę różnic pomiędzy aktualnym minimum a poprzednimi cenami minimalnymi. Analogicznie, jeśli bieżące minimum cenowe jest większe od tego, które występowało w poprzednim okresie, ustala się wartość zerowa. Wartości uwzględniane przy tym oscylatorze są wystandaryzowane tak, aby mieściły się w przedziale od 0 do 1. Gdy wskazania DeMarkera schodzą poniżej wartości 0.3 uznaje się, że rynek jest niedowartościowany i zapowiada to odwrócenie trendu w kierunku wzrostowym. Jeśli są powyżej 0.7 w odniesieniu do przewartościowanych instrumentów oczekuje się spadków. Wytworzone sygnały automat wykorzystuje do zajęcia odpowiedniej pozycji na rynku.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_DeMarkerEMA.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.