Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-0.20%
1 tydzień
-0.50%
1 miesiąc
-1.50%
3 miesiące
-2.83%
12 miesięcy
-9.94%
od początku
6.10%
Liczba sygnałów
2989
Tracking Error (TR)
1147.00
Information Ratio (IR)
0.34
Instrument
EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Automat realizujący strategię szybkiego ograniczania strat i akceptacji dużych zysków

Strategia zakłada iż nawet jeżeli większość ustawionych zleceń przez automat będzie błędna to Automat nadal może przynosić duże zyski, szczególnie w służszym okresie czasu.  całą strategia polega na odpowiednim ustaleniu poziomu stop loss dla każdej pozycji i bezwględnego jego wykonania przez automat. Dzięki temu Gdy pozycja przynosi stratę jest bardzo szybko zamykana, a gdy przynosi zysk jest otwarta długo. Efekt jest taki, że średni zysk przekracza znacznie średnią stratę. Co bardzo istotnę poziom stop loss przesówa się razem z wyceną danego instrumentu zabezpieczając już osiągnięte zyski na danej pozycji. Badania statystyczne pokazują, że przeciętny inwestor zachowuje się odwrotnie. Realizuje raczej małe zyski natomiast, gdy pojawi się strata osiąga ona duże rozmiary. Średni zysk jest mniejszy niż średnia strata – inwestor traci pieniądze. Sukces na rynku terminowym odnosi niewielki odsetek inwestorów. Po roku na rynku terminowym pozostaje zaledwie 5-10% graczy. Reszta się zniechęca, albo bankrutuje. Jest wiele metod wchodzenia na rynek. Są metody techniczne, fundamentalne, portfelowe, oparte o systemy sztucznej inteligencji (sieci neuronowe) i wiele innych. My skupimy się na metodach technicznych. Generalnie można je podzielić na metody podążanie za trendem oraz wyprzedzające trend. Większość narzędzi analizy technicznej jest przeznaczona do badania trendów. Wczesne uchwycenie nowego i najlepiej silnego trendu daje automatowi przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Otwarcie pozycji następuje, więc dopiero wtedy, gdy pojawi się nowy trend. Automat możę do tego celu użyć jednej z metod:

  • średnich kroczących,
  • wybicia z konsolidacji,
  • formacji cenowych,
  • teorii fal Elliota

Metody zamykania pozycji sprowadzają się do „szybkiego ograniczania strat i akceptacji dużych zysków”. Kluczowe jest szybkie ucinanie strat, aby chronić nasz cenny kapitał. Natomiast zamykanie pozycji przynoszącej zysk, powinno prowadzić do jego maksymalizacji.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_elastyczna3ma.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.