Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.30%
1 tydzień
1.09%
1 miesiąc
-2.70%
3 miesiące
-7.80%
12 miesięcy
-21.69%
od początku
11.30%
Liczba sygnałów
11352
Tracking Error (TR)
32.54
Information Ratio (IR)
0.43
Instrument
USD/JPY, USD/CHF, EUR/USD, EUR/PLN
 Dodaj do portfela
Oceń: 
4
Średnia: (ocena)

Poniższy system zbudowany jest w oparciu o wskazania dwóch oscylatorów. Podstawowym jest MACD, który łączy funkcję oscylatora oraz obserwuje przecięcia dwóch średnich (co służy do identyfikacji trendu). Jego uzupełnieniem jest oscylator stochastyczny. Wskaźnik ten z kolei sprawdza się w czasie, gdy na rynku brak jest jednoznacznego trendu (mierzy on skalę wykupienia i wyprzedania). W silnym trendzie, stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas. Oscylator ten jest odpoweidzialny za  otwieranie przez automat pozycji krótkoterminowych. Bazuje on na założeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia są bliskie górniej części zakresu wahań cen z danej sesji, zaś w trendach spadkowych zbliżają się do dolnej granicy tego zakresu. Jego formuła wyraża relację między dzisiejszą ceną zamknięcia a przedziałem cenowym mieszczącym się między najwyższą i najniższą ceną z ostatnich n dni. Na wykresie utworzą one linie układające się w oscylator poruszający się między tymi granicami.Zasadniczo system będzie generował sygnały kupna i sprzedaży na bazie MACD, który ma za zadanie zidentyfikować trend. Po czym w następnej fazie będą one weryfikowane poprzez wartość oscylatora stochastycznego. 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_stochastic_macd.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.