Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-1.24%
1 tydzień
-3.60%
1 miesiąc
-9.19%
3 miesiące
-45.08%
12 miesięcy
-45.73%
od początku
-29.14%
Liczba sygnałów
19698
Tracking Error (TR)
62.30
Information Ratio (IR)
0.22
Instrument
XAU/USD XAG/USD XPT/USD
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

System zaprojektowany do bardzo intensywnego tradingu. Automat generuje dużą ilość tranzakcji,a co za tym idzie również kosztów transakcyjych. System zaprojektowany został do operowania na jednej z głównych par walutowych (np. EUR/USD lub USD/JPY). Ograniczenie to wynika z konieczności minimalizowania kosztów tranzakcyjnych. Wskazane pary są zazwyczaj tymi, na których występuje najniższa możliwa różnica między ceną bid oraz ask, czyli, innymi słowy, posiadają najmniejszy spread. Kolejną pochodną zawierania wielu transakcji na sesję, a co za tym idzie, wysokim kosztom generowanymi przez automat jest przyjęty interwał czasowy. Stosunek wielkości kosztów transakcyjnych do średniego zwrotu na pozycji jest najczęściej niekorzystny w przypadku interwału M1, Automat dzaiła w oparciu o wyższy interwał, tj. M5, który znacznie poprawia wyniki osiągane przez ten automat 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_Skok_EA.exe21.21 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.