Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.89%
1 tydzień
2.80%
1 miesiąc
-2.01%
3 miesiące
23.59%
12 miesięcy
37.39%
od początku
37.30%
Liczba sygnałów
1579
Tracking Error (TR)
23.10
Information Ratio (IR)
0.44
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Strategia handlu automatycznego oparta na średnich kroczących. Średnie kroczace są jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi analizy technicznej
Istotą średniej kroczącej jest badanie istniejącego już trendu. Może być traktowana jako krzywa linia trendu, a jej zadaniem jest śledzenie przebiegu istniejącego trendu oraz zasygnalizowanie możliwej zmiany trendu, czyli odwrócenia trendu. Niemniej średnia krocząca podąża za trendem, a nie przed nim i nie pozwala prognozować zasięgu ruchu w taki sposób jak inne narzędzia analizy technicznej. W silnych trendach sprawdzają się bardzo dobrze jako poziomy wsparcia i oporu. I choć najczęściej zarzuca im się to, że średnie kroczące nadają taką samą wagę każdej cenie zamknięcia, co może powodować opóźnienie wygenerowania sygnału, to jednak mogą być one całkiem praktycznym narzędziem, tym bardziej, że naszym celem nie jest wyłapywanie każdego dołka czy szczytu a podążanie za trendem. Sygnałem kupna jest przebicie od dołu średniej kroczącej przez cenę zamknięcia, zaś sygnałem sprzedaży jest przebicie od góry średniej kroczącej przez cenę zamknięcia i strategia ta jest wykonywana przez automat ze 100% skutecznością 

 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_PZMA.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.