Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-0.65%
1 tydzień
-5.69%
1 miesiąc
-17.24%
3 miesiące
5.87%
12 miesięcy
-72.59%
od początku
23.40%
Liczba sygnałów
722
Tracking Error (TR)
24.50
Information Ratio (IR)
0.55
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy system  zbudowany został w oparciu o średnią EMA i oscylator Momentum pełniący rolę pomocniczą. Automat mierzy tempo zmian oraz szybkość ruchów w stosunku do bieżącego poziomu cen. Zastosowany oscylator wychwytuje sytuacje skrajne (wykupienie lub wyprzedanie rynku) oraz informuje o utracie impetu przez trend. W przypadku Momentum przecięcie linii neutralnej z uwzględnieniem panującego trendu będzie generowało sygnały do zawierania transakcji. Ponieważ niektóre narzędzia są użyteczne w przypadku silnego trendu, a zupełnie nieprzydatne w trendzie bocznym, gdzie mogą dawać mylne sygnały, dlatego istotne jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i jaka jest jego siła. Do tego właśnie posłuży nam połączenie średniej EMA sprawdzającej się w wyraźnych trendach z oscylatorem dającym skuteczne sygnały w trendach horyzontalnych. Długość okresu przyjętego w przypadku Momentum decyduje o wrażliwości na zmiany cen na rynku. Jest on podawany najczęściej jako liczba dni, jednak dla zwiększenia uniwersalności automatu opiera się on na zadanym interwale godzinnym. Oscylatory o krótszych okresach są bardziej czułe na choćby niewielkie zmiany cen, natomiast te o dłuższych ulegają mniejszym wahaniom.

 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_MomentumEMA.exe21.34 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.