Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-0.52%
1 tydzień
-0.10%
1 miesiąc
0.86%
3 miesiące
1.40%
12 miesięcy
13.94%
od początku
16.25%
Liczba sygnałów
19787
Tracking Error (TR)
3657.00
Information Ratio (IR)
0.31
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

System zbudowany w oparciu o dwa uzupełniające się narzędzia analizy technicznej. Pierwszym z nich jest MACD wskaźnik analizy technicznej łączący funkcję oscylatora oraz śledzenia przecięć dwóch średnich opracowany przez Geralda Appela. Drugim jest RVI - współczynnik względnej zmienności został stworzony przez Donalda Dorseya w 1993 roku. Ideą, która przyświecała jego twórcy, było skonstruowanie wskaźnika, działającego jak oscylator cenowy, ale opierającego się o inny parametr niż cena. Jest to narzędzie pomocnicze, wskazujące na zamiar, ale nie na możliwość realizacji modeli cenowych. RVI używany jest w celu określenia energii, jaka spoczywa w rynku. Kiedy rynek rośnie, ceny zamknięcia zwykle są większe od cen otwarcia, przeciwne twierdzenie jest poprawne dla rynku niedźwiedzia. Używając RVI do porównania ruchów poziomów otwarcia i zamknięcia oraz porównywania ich z innymi dniami, automat jest w stanie lepiej przewidzieć ciąg dalszy trendów. Zasadniczo system generuje sygnały kupna i sprzedaży na bazie przecięć MACD, które w następnej fazie weryfikowane są poprzez wartość współczynnika względnej zmienności.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_MACD_RVI.exe21.36 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.