Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
2.28%
1 tydzień
1.44%
1 miesiąc
-1.80%
3 miesiące
-5.40%
12 miesięcy
-25.51%
od początku
1.60%
Liczba sygnałów
812
Tracking Error (TR)
26.80
Information Ratio (IR)
0.61
Instrument
PKO, PEO
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

System zbudowany jest w oparciu o trzy uzupełniające się narzędzia analizy technicznej. Pierwszym z nich są tzw. koperty, czyli wskaźniki mające na celu identyfikację rynkową cen ekstremalnych. Stworzone na podstawie dwóch średnich kroczących. ich uzupełnieniem jest oscylator stochastyczny. Jest to wskaźnik sprawdzający się w czasie, gdy na rynku brak jest jednoznacznego trendu (mierzy on skalę wykupienia i wyprzedania). W silnym trendzie, stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas. Oscylator ten jest bardzo skuteczny w wyszukiwaniu sygnałów krótkoterminowych. Bazuje on na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia są bliskie górniej części zakresu wahań cen z danej sesji, zaś w trendach spadkowych zbliżają się do dolnej granicy tego zakresu. Jego formuła wyraża relację między dzisiejszą ceną zamknięcia a przedziałem cenowym mieszczącym się między najwyższą i najniższą ceną z ostatnich n dni. Na wykresie utworzą one linie układające się w oscylator poruszający się między tymi granicami. Istotne jest przy tym ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i jaka jest jego siła. Pozwala to oszacować, czy sygnał wygenerowany przez dany wskaźnik ma szansę przynieść zysk, czy stratę. Kolejną składową systemu jest oscylator MFI (Money Flow Index - pełniący rolę pomocniczą). Zasadniczo system generuje sygnały kupna i sprzedaży na bazie kopert, które w następnej fazie weryfikowane będą poprzez wartość oscylatora stochastycznego i MFI i dopiwro po weryfikacji automat zajmuje odpowiednią pozycję na rynku.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_kopertystochasticmfi.exe21.34 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.