Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-0.12%
1 tydzień
-0.36%
1 miesiąc
-1.62%
3 miesiące
-5.40%
12 miesięcy
-9.00%
od początku
1.64%
Liczba sygnałów
22165
Tracking Error (TR)
6527.00
Information Ratio (IR)
0.27
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

System zbudowany został w oparciu o dwa uzupełniające się narzędzia analizy technicznej. Pierwszym z nich są tzw. koperty, czyli wskaźniki mające na celu identyfikację rynkową cen ekstremalnych. Stworzone na podstawie dwóch średnich kroczących. Średnie zastosowane w kopertach opierają się na średniej wykładniczej, oraz  ważonej. Kolejną składową systemu jest oscylator CCI, czyli Commodity Channel Index. Wskaźnik ten bazuje na założeniu, że ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach. Mierzy pozycję ceny w stosunku do jej średniej z wybranego okresu czasu, a następnie normalizuje wyniki tak, aby większość zawierała się w przedziale od -100 do 100. Zasadniczo system będzie generował sygnały kupna i sprzedaży na bazie kopert, które w następnej fazie weryfikowane będą poprzez wartość oscylatora CCI.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_envelopes_cci.exe21.36 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.