Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
1.80%
1 tydzień
1.58%
1 miesiąc
-0.18%
3 miesiące
-3.80%
12 miesięcy
-17.90%
od początku
-7.00%
Liczba sygnałów
16551
Tracking Error (TR)
2696.00
Information Ratio (IR)
0.45
Instrument
S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Automat opeirający swoją strategię na średniej wykładniczej EMA i dwóch oscylatorach: Stochastic i RSI. Oscylator stochastyczny. Jest to wskaźnik sprawdzający się w czasie, gdy na rynku brak jest jednoznacznego trendu (mierzy on skalę wykupienia i wyprzedania). W silnym trendzie, stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas. Oscylator ten daje liczne sygnały krótkoterminowe. Bazuje on na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia są bliskie górniej części zakresu wahań cen z danej sesji, zaś w trendach spadkowych zbliżają się do dolnej granicy tego zakresu. Jego formuła wyraża relację między dzisiejszą ceną zamknięcia a przedziałem cenowym mieszczącym się między najwyższą i najniższą ceną z ostatnich n dni. Na wykresie utworzą one linie układające się w oscylator poruszający się między tymi granicami. Istotne jest przy tym ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i jaka jest jego siła. Kolejną składową systemu będzie oscylator RSI (wskaźnik względnej siły - pełniący rolę pomocniczą) RSI porównuje średni zysk i średnią stratę, a także analizuje ile z ostatnich 14-świec było byczych, a ile niedźwiedzich. Analizowany jest również rozmiar każdej świecy dopełnia to sygnały z Oscylatora Stochastic i pozwala zwiększyć prowdopodobieństwo zajęcia zyskownej pozycji przez automat na rynku. 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_ema_stochastic_rsi.exe21.37 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.