Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.28%
1 tydzień
0.34%
1 miesiąc
0.26%
3 miesiące
-3.52%
12 miesięcy
2.38%
od początku
1.66%
Liczba sygnałów
11423
Tracking Error (TR)
3111.00
Information Ratio (IR)
0.57
Instrument
Akcje
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy automat opiera się na średniej wykładniczej EMA i dwóch filtrach w postaci wskaźników RSI i ADX. W strategi tej bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy trendu ze względu na fakt iż nie wszystkie wskaxniki można zastosować w konkretnym trendzie.  Dlatego istotne jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i jaka jest jego siła. Pozwala to ustalić, czy sygnał wygenerowany przez dany wskaźnik ma szansę przynieść zysk, czy stratę. Do tego właśnie automat wykorzystuje wspomniane filtry. Średnie kroczące wygładzają drgania rynku, eliminują krótkoterminową zmienność cen i zwracjają informację wktórą  stronę zmierza rynek. Równie istotne jest to, czego średnie nie robią. Jeśli nie przekształci się ich w oscylator, średnie nie wskazują poziomów wykupienia i wyprzedania. Są wskaźnikami w dosłownym sensie podążającymi za trendem - zawsze pokazują jego kierunek, ale nie mierzą jego siły. Ich zadaniem jest wskazanie kierunku trendu i wygładzenie zmienności. Funkcję tę spełniają w sposób prosty i skuteczny. Wartość średnich kroczących dla danego dnia powstaje przez uśrednienie dziennych cen zamknięcia okresu bezpośrednio go poprzedzającego. Wykresy dziennych zmian kursów po uśrednieniu są odczytywane przez automat który w zależności od sytuacji wykonuje zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_ema_rsi_adx.exe21.36 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.