Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-0.10%
1 tydzień
0.49%
1 miesiąc
1.76%
3 miesiące
5.01%
12 miesięcy
7.11%
od początku
31.54%
Liczba sygnałów
1212
Tracking Error (TR)
11.30
Information Ratio (IR)
0.64
Instrument
S&P500 EUR/USD
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy automat zbudowany jest  w oparciu o wskazania oscylatora MFI (Money Flow Index - pełniący rolę pomocniczą) oraz dwie średnie (SMA i EMA). Oscylatory to wskaźniki mierzące tempo zmian oraz szybkość ruchów w stosunku do bieżącego poziomu cen. Automat najlepiej sprawdzają się w trendach bocznych lub po rozwinięciu trendu. Zadaniem oscylatorów zaimplementowanych w automatycznej strategii jest wychwycenie  sytuacji skrajnych (wykupienie lub wyprzedanie rynku) oraz wykrycie sytuacji w której impet trendu się osłabia. SMA to prosty, lecz bardzo wiarygodny wskaźnik bieżącego trendu. Jeśli EMA znajduje się powyżej SMA, to w danej chwili obowiązuje trend wzrostowy, jeśli jest odwrotnie – na rynku obowiązuje trend spadkowy. Daje to przejrzysty obraz stanu rynku. Dzieki temu automat identyfikuje stan rynku na podstawie danych dziennych. Kolejnym wskaźnikiem wykorzystywanym przez automat jest wskaźnik MFI. MFI jest oscylatorem mierzącym wielkość napływu i odpływu kapitału, pokazuje nastroje inwestorów. Jest on w swojej konstrukcji bardzo zbliżony do RSI, ale do obliczania zmian ceny bierze pod uwagę również wolumen. MFI (indeks przepływów pieniężnych) waha się w granicach od 0 do 100. Przyjmuje się, że sesje wzrostowe oznaczają się pozytywnym przepływem środków pieniężnych, sesjom spadkowym negatywny. Trend zwyżkujący wskaźnika traktowany jest jako oznaka napływu kapitału, zaś trend zniżkujący jako sygnał odpływu kapitału. MFI  wykorzystywany jest przez automat jako miernik stanu wykupienia, bądź wyprzedania. Wartości powyżej 80 oznaczają wykupienie, poniżej 20 – wyprzedanie. Sygnały sprzedaży pojawiają się, gdy linia wykresu wskaźnika przecina z góry na dół poziom 80, zaś sygnały zakupu pojawiają się, gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię 20.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_mfi_ema_sma.exe21.34 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.