Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
2.00%
1 tydzień
4.99%
1 miesiąc
8.01%
3 miesiące
-3.98%
12 miesięcy
-12.50%
od początku
-11.00%
Liczba sygnałów
74258
Tracking Error (TR)
12784.00
Information Ratio (IR)
0.15
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy automat będzie opierał się na wskaźniku MACD. Dodatkowo sygnały pochodzące z tego wskaźnika będą filtrowane za pomocą ADX (indeksu ruchu kierunkowego) który daje sygnał w przypadku zidentyfikowania wyraźnego trendu, stanowi on pochodną wskaźnika DMI. W przypadku poniższego systemu ADX stanowił będzie filtr generowanych sygnałów. Pozwala on m.in. na potwierdzenie czy dane wybicie jest tylko korektą w trendzie, czy może stanowi początek nowego trendu. Rosnący ADX oznacza, że na rynku dominuje silny trend, choć nie wskazuje jego kierunku. Natomiast, jeśli ADX zniżkuje to mamy do czynienia z brakiem wyraźnego trendu – jest to typowe dla ruchów korekcyjnych i trendów bocznych.  ADX porusza się w przedziale od 0 do 100. Automat wartości w jakich dokonuje transakcji, jednak w przypadku zbliżania się przez wskaźnik ADX do wartości 70 i więcej Automat zajmie pozycje zgodnie z trwającym aktualnie trendem.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_macd_adx.exe21.35 MB

Dokumentacja

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.