Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
piątek, Wrzesień 14, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.60%
1 tydzień
5.49%
1 miesiąc
27.64%
3 miesiące
30.67%
12 miesięcy
37.01%
od początku
1509.12%
Liczba sygnałów
798
Tracking Error (TR)
112.00
Instrument
Akcje
 Dodaj do portfela
Oceń: 
5
Średnia: (ocena)

trategia Żółwia należy do tych, które podążają za trendem. Opiera się na wybiciach z kanału, przy czym dopuszczalne są dwa podejścia. W pierwszym, krótkoterminowym pozycja długa (krótka) zajmowana jest, gdy kurs wybije się ponad 20-dniowe maksimum (minimum). Podejście drugie natomiast stosuje zakres 55-dniowy. Pozycja była zajmowana w dniu wystąpienia sygnału, gdy kurs przekroczył dane ekstremum o jeden tik. W przypadku walut byłby to jeden pips.

W strategii Żółwi liczbę pozycji, jakie mogą być otwarte w danej transakcji, uzależniano od zmienności kursu danego instrumentu. Do jej pomiaru automat wykorzystuje wskaźnik ATR (średni prawdziwy zakres zmiany) uśredniony wykładniczo dla ostatnich 20 sesji. Strategia zakładała, że w pojedynczej transakcji nie można angażować więcej niż 1 proc. posiadanego kapitału. Liczbę możliwych do otwarcia kontraktów obliczano przez podzielenie wielkości dopuszczalnego kapitału przez wskaźnik zmienności.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Automatum_strategia_zolwia.exe18.94 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.