Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
sobota, Wrzesień 15, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.25%
1 tydzień
1.03%
1 miesiąc
-4.25%
3 miesiące
-7.29%
12 miesięcy
4.65%
od początku
10.10%
Liczba sygnałów
465
Tracking Error (TR)
321.00
Instrument
Akcje
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy automat wykorzystuje wskaźniki  Awesome Oscillator i Accelerator/Decelerator Oscillator. Każdy z nich może być wykorzystywany samodzielnie, jednakże dopiero połączenie i wzajemne filtrowanie generowanych sygnałów daje najlepszy efekt. Poza wyżej wymienionymi wskaźnikami do zwiększenia skuteczności systemu automat wykorzystuje Pivot Points. Pierwszy sygnał kupna zostanie wygenerowany, jeśli po serii słupków czerwonych ponad linią 0 wystąpi zielony słupek. Automat składa  wtedyzlecenie buy stop określając limit kupna powyżej najwyższego punktu świecy, której odpowiadał pierwszy zielony słupek histogramu. 
Drugim rodzajem sygnałów jest przecięcie linii 0 (kiedy wartości wskaźnika zaczną wzrastać powyżej linii zera) Jeśli następuje ono z dołu do góry automat składa zlecenie buy stop określając jego limit powyżej najwyższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi histogramu ponad linią 0. Jeśli przecięcie linii 0 następuje z góry do dołu analogicznie automat wysyła na rynek zlecenie sell stop z limitem sprzedaży ustawionym poniżej najniższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu słupkowi histogramu poniżej linii 0. Sygnały sprzedaży są w pełni analogiczne do sygnałów kupna i zostaną wygenerowane w następujących sytuacjach. W pierwszym przypadku sygnał sprzedaży zostanie wygenerowany w momencie, kiedy wystąpi czerwony słupek po serii słupków zielonych poniżej linii 0. W związku, z czym wysyłamy zlecenie sell stop z limitem sprzedaży ustawionym poniżej najniższej wartości świecy odpowiadającej pierwszemu czerwonemu słupkowi histogramu.

 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Automatum_istochastic_macd.exe18.93 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.