Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
sobota, Wrzesień 15, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-2.80%
1 tydzień
-0.90%
1 miesiąc
6.40%
3 miesiące
14.50%
12 miesięcy
38.70%
od początku
14.50%
Liczba sygnałów
958
Tracking Error (TR)
398.00
Instrument
Akcje
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Automat wykorzystuje w swojej strategi Wstęgi Bollingera które pozwalają określić rodzaj trendu panującego na rynku w połączeniu ze średnimi EMA i MACD.

Automat analizuje rynek za pomocą Wstęg Bollingera. W sytuacji, gdy wstęgi się zawężają, cena znajduje się w zakresie konsolidacji, rośnie prawdopodobieństwo wybicia o skali proporcjonalnej do poprzedzającego go okresu niskiej zmienności. Wyjście ceny poza zakres band nie jest jednoznaczne, bez dodatkowego wskaźnika trudno stwierdzić czy jest to moment, w którym trend się wyczerpuje, czy raczej moment, w którym przyspiesza. Odchylenie standardowe wywodzące się ze statystyki matematycznej mierzy jak bardzo ceny są rozproszone wokół średniej, jest ono traktowane, jako miernik ryzyka. Przyjęcie, jako odległości dwóch odchyleń standardowych wywodzi się z 95% poziomu ufności, jaki tworzy taki obszar w standardowym rozkładzie normalnym.Z jednej strony zawężenie tego obszaru sugeruje niskie ryzyko inwestycyjne i możliwość bezpiecznego powiększania pozycji, lecz może również kontrariańsko zachęcać do polowania na wybicie z konsolidacji. W sytuacji niepotwierdzenia sygnału automat wystawie zlecenia obronne których sygnał zostanie przekaże wskaźnik MACD.  jest to najpopularniejszy wskaźnik analizy technicznej. Łączy on funkcję oscylatora oraz obserwację przecięć dwóch średnich. Wskaźnik zbudowany jest z dwóch linii, gdzie linia MACD to standardowo różnica pomiędzy 26-cio sesyjną a 12-to sesyjną średnią kroczącą dla wybranego instrumentu.

sygnały będą generowane przy przecinaniu wstęg w sposób następujący:

  1. Sygnał kupna - powstanie, gdy świeca zamknie się powyżej górnej bandy.
  2. Sygnał sprzedaży – powstanie w momencie, gdy świeca zamknie się poniżej dolnej bandy.

 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik ema bollinger.exe18.93 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.