Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
sobota, Wrzesień 15, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
-1.12%
1 tydzień
2.11%
1 miesiąc
2.93%
3 miesiące
10.25%
12 miesięcy
11.64%
od początku
-4.21%
Liczba sygnałów
12658
Tracking Error (TR)
354.00
Instrument
Akcje
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów

Poniższy system zbudowany jest w oparciu o wskazania dwóch oscylatorów. Podstawowym będzie MACD, który łączy funkcję oscylatora oraz obserwację przecięć dwóch średnich (posłuży do identyfikacji trendu). Jego uzupełnieniem będzie CCI. Wskaźnik ten bazuje na założeniu, że ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach. Mierzy pozycję ceny w stosunku do jej średniej z wybranego okresu czasu, a następnie normalizuje wyniki tak, aby większość zawierała się w przedziale od -100 do 100. Oscylatory to wskaźniki mierzące tempo zmian oraz szybkość ruchów w stosunku do bieżącego poziomu cen. Najlepiej sprawdzają się w trendach bocznych lub po rozwinięciu trendu. Zadaniem oscylatorów jest zwykle wychwycenie informacji o sytuacjach skrajnych (wykupienie lub wyprzedanie rynku) oraz przekazanie informacji o utracie impetu przez trend. W terminologii inwestycyjnej istnieją dwa określenia, opisujące podejście względem sytuacji panującej na rynku. W przypadku istnienia wyraźnego trendu mówi się o trend trading, a w okresie braku wyraźnego trendu range trading. Podział ten wynika z tego, że niektóre narzędzia są użyteczne w przypadku silnego trendu, a zupełnie nieprzydatne w trendzie bocznym. Inne z kolei, działają dobrze w przypadku trendu horyzontalnego, a dają mylne sygnały w silnym trendzie. Dlatego istotne jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i jaka jest jego siła. Pozwala to ustalić, czy sygnał wygenerowany przez dany wskaźnik ma szansę przynieść zysk, czy stratę. Zasadniczo system będzie generował sygnały kupna i sprzedaży na bazie MACD, który ma za zadanie zidentyfikować trend. Po czym w następnej fazie będą one weryfikowane poprzez wartość oscylatora CCI.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Automatum_Ichimoku_mod.exe18.94 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.