Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
niedziela, Wrzesień 16, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
0.27%
1 tydzień
-1.71%
1 miesiąc
-3.78%
3 miesiące
-6.12%
12 miesięcy
-17.37%
od początku
-19.38%
Liczba sygnałów
793
Tracking Error (TR)
0.49
Information Ratio (IR)
0.37
Instrument
PKO
 Dodaj do portfela
Oceń: 
0
Brak głosów


Strategia automatu została oparta na prostej okresowej średniej kroczącej w połączeniu z odpowiednimi zleceniami stop loss. Automat działa w oparciu o proste wybicie z krótkotrwałego trendu oraz odpowiednio ustawiane poziomy stop loss. Kiedy rynek wybija się z ustalonego, dobrze znanego przedziału cenowego w nową strefę aktywności, poziomy te są definiowane na wykresach jako poziomy łapania równowagi. Jeśli ilość zleceń zamykających pozycję w tym przedziale jest wystarczająca rynek rusza ostro w stronę w którą nastąpiło wybicie z trendu, a Automat trzyma otwartą pozycję. Jeśli stopów nie ma w wystarczającej ilości rynek robi fałszywe wybicie i wraca do poprzedniej strefy cenowej. W takiej sytuacji automat nie trzyma pozycji i ze względu na fakt iż dalsze przewidywanie na tych wskaźnikach jest mało efektywne, a automat zamyka pozycję ze względu na wysoki priorytet ochrony kapitału. Specyfika działania automatu charakteryzuje się tym iż stosunkowo rzadko padają na niej sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji, jednocześnie automat dzięki rygorystycznie stawianym poziomom stop loss powinien w dużym stopniu chronić kapitał przez szybką sprzedaż każdej niedochodowej pozycji. 

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_wybicie_tyg.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.