Wskaźniki Analizy Technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to kolejny bardzo ważny etap w nauce każdego początkującego inwestora. Jeżeli poznaliśmy już podstawy takie jak wyznaczanie trendów, poziomów wsparć i oporów oraz czytanie wykresów świecowych to pora na wskaźniki AT. Niestety nie jest tak że mamy z góry ustalone wskaźniki których powinniśmy użyć do analizy danego instrumentu, wskaźników jest naprawdę dużo a to których zdecydujemy się użyć zależy od wielu czynników np. od interwału czasowego, trendu wykresu rodzaju aktywa czy nawet własnych upodobań. Najważniejsze jest aby mieć pełną świadomość i wiedzę jak działają dane wskaźniki i oscylatory i przetestować ich działanie pod kątem własnej strategii zanim zdecydujemy się na wykorzystanie ich w rzeczywistym inwestowaniu. Narzędzia analizy technicznej pozwalają nam wskazywać trendy, odczytywać sygnały kupna i sprzedaży, wyliczać zmienność rynku i ustalić poziomy stop loss czy take profit dla każdej z pozycji. Analiza techniczna oferuje nam setki jak nei tysiące wskaźników forex i oscylatorów. Warto zdawać sobie sprawę że w większości wypadków wystarczą nam najbardziej popularne wskaźniki. Warto zdawać sobie sprawę że im więcej inwestorów ich używa tym większe prawdopodobieństwo że jego odpowiedniego działania. Warto wziąć pod uwagę że najdokładniejsze wskazania narzędzia techniczne dają nam na dziennym interwale. To dlatego, że właśnie dla dziennego interwału wskaźniki i oscylatory były tworzone.

Najpopularniejsze wskaźniki AT

Średnia krocząca (Moving Average) jest to chyba najpopularniejszy wskaźnik stosowany w analizie technicznej. Możemy wyróżnić cztery rodzaje średnich kroczących 
– prostą (simple, SMA), wykładniczą (exponential, EMA), wygładzoną (smoothed) oraz liniowo ważoną (linear weighted). Każdą z nich możemy używać na różnych interwałach czasowych, a liczone mogą być one dla różnych okresów i dla różnych cen – cen otwarcia, zamknięcia, najwyższej oraz najniższej. Z reguły nie korzysta się ze średnich kroczących dla mniej niż dziewięciu okresów oraz dla więcej niż 200 okresów. Średnie długoterminowe, czyli na przykład 200-okresowa, przydają się na wysokich interwałach. Na niskich interwałach korzysta się z reguły z 12 czy 26-okresowych średnich. Długość okresu powinno się  dostosowywać do swojej strategii przy pomocy back testów, czyli automatycznych testów na danych historycznych. Back testy umożliwia wiele dostępnych za darmo platform transakcyjnych. Najczęściej używane ceny to z kolei ceny zamknięcia.

Czerwona – prosta, niebieska – wykładnicza, zielona – wygładzona, fioletowa – liniowo ważona

Kolejnym popularnym wskaźnikiem jest RSI (Relative Strength Index) – oscylator będący ważoną średnią ruchomą. Jego wartość jest obliczana na podstawie średniej wartości wzrostu cen zamknięcia z danego okresu oraz średniej wartości spadku cen zamknięcia z danego okresu. Domyślna liczba okresów, dla których obliczany jest RSI wynosi 14. Oscylator ten używany jest najczęściej w interwale dziennym.

Kolejnym popularnym wskaźnikiem jest też oscylator STS (Stochastic) obliczający stosunek zmiany ceny zamknięcia względem minimum do różnicy ceny minimalnej i maksymalnej. Przy czym wartości te są dodatkowo uśredniane za sprawą średniej ruchomej. Oscylator Stochastyczny występuje w trzech odmianach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Wersja szybka najlepiej sprawdza się przy analizach krótkoterminowych. Druga wersja wymaga większego okresu i przydatna jest przede wszystkim przy prognozach długoterminowych. Pełna wersja STS ze względu na używanie większej liczby parametrów jest bardziej uniwersalna. Stochastic składa się z: linii głównej %K oraz jej wygładzonej wersji %D.  

Niebieska – linia główna %K, czerwona – linia wygładzona %D

Kolejnym wskaźnikiem jest MACD (Moving Average Covergence Divergence), Wskaźnik ten jest oparty o trzy średnie kroczące, składający się z dwóch linii: MACD oraz linii sygnału. Linia MACD to różnica wartości pomiędzy średnią wykładniczą z 26 okresów oraz średnią wykładniczą z 12 okresów.

Niebieska – linia MACD, czerwona – linia sygnału

Ostatnim z omawianych w tym dokumencie popularnych wskaźników jest ADX (Average Directional Movement Index) – indeks ruchu kierunkowego. Za jego pomocą mierzymy siłę panującego trendu i pomimo że daje on sygnały transakcyjne, lepiej jest używać go wraz z innym wskaźnikiem technicznym. ADX składa się z trzech linii: ADX, +DI oraz -DI.

Niebieska – ADX, zielona – +DI, czerwona – -DI