Wsparcie i opór

Jednym z podstawowych pojęć w analizie technicznej jest WSPARCIE I OPÓR każde z tych pojęć skupia uwagę inwestorów oraz automatów giełdowych ponieważ bardzo często oznacza konkretne ruchy i zmiany cen na rynku.

Wsparcie
Wsparciem jest to pewien konkretny poziom, znajdujący się poniżej obecnej ceny, który może powstrzymać ruch spadkowy danego waloru. Oznacza to, że jeśli kurs dotrze w okolice poziomu wsparcia, to bardziej prawdopodobne stanie się zmiana trendu, odbicie i wzrost niż kontynuacja spadku. Zasadą  w analizie technicznej jest, że poziomy wsparcia ograniczają ruch spadkowy. Stąd też bierze się ich nazwa ponieważ “wspierają” poziom cenowy oraz kupujących.  Jak prawidłowo wyznaczyć wsparcie na danym instrumencie ? do tego potrzebna jest analiza wykresu cenowego, bardzo często wsparciami są linie trendu, ale nie rzadko wsparcie wyznaczają również: wcześniejsze dołki czy szczyty, a nawet okrągły poziom ceny. 
 
Opór
Opór na rynkach to analogiczna sytuacja do wsparcia, działająca jednak od góry. W przeciwieństwie do wsparcia opór ma potencjał do ograniczania wzrostów. Wzrost ceny danego aktywa w okolicę oporu powoduje osłabienie kupujących, z racji minimalizowania ryzyka część inwestorów chce realizować zyski w jego okolicach co powiększa podaż i oddziałuje negatywnie na cenę. Wywołując tym samym odwrót trendu, ponowny spadek cen. Sytuację taką nazywa się potocznie „odbiciem od oporu” W zależności od rynku i instrumentu w okolicach oporu inwestorzy mogą zamieniać pozycję z „długiej” na „krótką” Do wyznaczenia oporów przeważnie używamy tych samych kryteriów co w przypadku wsparcia czyli: linii trendu, szczytów i dołków lub psychologiczne granice w postaci okrągłych cen.

Jak wyznaczyć wsparcie i opór?

Istnieje szeroki zakres narzędzi i metod analitycznych, które pomagają określić poziomy wsparcia i oporu. Obejmują one:

  • Poprzednie dołki i szczyty
  • Formacje świecowe
  • Średnie kroczące
  • Linie trendu
  • Wstęgi Bollingera
  • Poziomy Fibonacciego

Wszystkie z wymienionych powyżej metod opiszemy w dalszej części oraz pozostałych artykułach w dziale edukacji.

Obserwacja ruchu cen

Jeżeli dojdzie do sytuacji przełamania oporu lub wsparcia, możemy mieć do czynienia albo z kontynuowaniem ruchu albo z powrotem do wybitego poziomu. 

W teorii, odbicie od oporu lub wsparcia jest bardziej prawdopodobne niż ich wybicie. Jeśli jednak uda się sforsować któryś z tych poziomów, to może czekać nas krótko, lub długoterminowa zmiana trendu. Wybicie jest bardzo istotnym momentem, ponieważ zwykle prowadzi do wyraźnego wzrostu zmienności. Warto też zauważyć że przebity opór często staje się od razu wsparciem, a przebite wsparcie oporem na danym walorze.