Logo - Automatum

 

Każdy algorytm przed rozpoczęciem komercyjnej działalności zostaje gruntownie sprawdzony. Testy odbywają się na danych historycznych (tzw. Back test) lecz nie jest to jedyny rodzaj testów, aby uniknąć zjawiska szlifowania wyników w oparciu o historyczne zachowania danych instrumentów. Kompleksowe testowanie w oparciu o różne rodzaje danych źródłowych umożliwia sprawdzenie czy algorytm nie posiada błędów które mogły by w jakiś specyficznych warunkach wygenerować działania które w założeniach nie powinny mieć miejsca. Proces testowania przeprowadzany jest z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły tak , aby żaden z oferowanych automatów nie niósł ze sobą ryzyka innego niż to które jest ściśle określone w założeniach i obranej strategii.

 

 

                                                      

Badanie profilu inwestycyjnego

Badanie profilu inwestycyjnego

Profil inwestycyjny to indywidualna cecha każdego inwestora. Podobnie jak dla każdego z nas można stworzyć profil psychologiczny, można również na podstawie naszych planów i wyborów określić jakimi jesteśmy inwestorami. Dla inwestora profil inwestycyjny jest drogowskazem, bez którego trudno jest dotrzeć do celu. Dlatego warto go poznać, aby inwestować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Analiza profilu inwestycyjnego ma za zadanie sprawdzić akceptowany poziom ryzyka, poziom wiedzy na temat rynków finansowych oraz doświadczenie.

Co się znajduje w ankiecie oceniającej profil inwestora i jak ją wypełnić?

Ankieta składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się pytania przygotowane na potrzeby określenia preferencji inwestycyjnych i doświadczenia w inwestowaniu. W drugiej części ankiety sprawdzana jest wiedza użytkownika w zakresie poszczególnych instrumentów finansowych. W trzeciej części znajdują się pytania o tolerancję na ryzyko. Czyli jakie instrumenty są dla nas odpowiednie.

Poniższa ankieta została stworzona z myślą przede wszystkim o większej ochronie inwestora. Dzięki pełnej i precyzyjnej informacji będzie on w stanie dobrać automat inwestycyjny najkorzystniejszy do swojego profilu.

Zebrane informacje wykorzystamy wyłącznie po to, by działać w Twoim najlepiej pojętym interesie.

 

 

 
1 DOŚWIADCZENIE 2 WIEDZA 1 z 4 3 WIEDZA 2 z 4 4 WIEDZA 3 z 4 5 WIEDZA 4 z 4 6 RYZYKO 7 Zakończone
zero (0)Kilka (1-10)Wiele (11+)
jednostki uczestnictwa funduszy, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa
akcje, prawa do akcji, ETFy indeksowe
obligacje (skarbowe, komunalne, korporacyjne)
złożone produkty inwestycyjne z ochroną kapitału (np. lokaty strukturyzowane)
złożone produkty inwestycyjne bez ochrony kapitału, instrumenty pochodne wystandaryzowane na rynku zorganizowanym, kontrakty na różnicę - CFD (forex)
instrumenty pochodne niewystandaryzowane (poza rynkiem zorganizowanym)

Określenie profilu inwestycyjnego jest punktem wyjścia do doboru strategii inwestycyjnej, a tym samym składu portfela. Umożliwia ustalenie, jaka część aktywów powinna zostać zainwestowana w sposób bezpieczny, jaka w agresywny, a także jak wiele środków musi pozostać płynnych, pozwalając sięgać po nie w przypadku pilnych i bieżących potrzeb.

Podział środków pomiędzy aktywa bezpieczne i ryzykowne oraz inwestycje płynne i długoterminowe to alokacja portfela. Precyzyjne określenie profilu inwestycyjnego i wynikająca z niego alokacja aktywów to najlepszy sposób na dobrą inwestycję.

Najczęstsze błędy popełniane przez inwestorów wynikają przede wszystkim z inwestycji w zbyt ryzykowne aktywa oraz z niezachowania dostatecznej ilości środków płynnych. Często silne, choć okresowe zmiany na rynkach, weryfikują rzeczywisty apetyt na ryzyko, prowadząc do wycofania się z inwestycji i do poniesienia straty. Niekorzystne finansowo może być także wychodzenie z inwestycji przed ustalonym wcześniej terminem jej zakończenia. Może się to wiązać z ograniczeniami danego produktu inwestycyjnego albo ze złym przygotowaniem strategii zakończenia inwestycji.

Z drugiej strony osoby inwestujące bardzo zachowawczo, mimo zakładanego długoterminowego horyzontu oraz akceptacji ryzyka, osiągają zyski znacznie niższe niż mogliby uzyskać, lokując oszczędności zgodnie z profilem inwestycyjnym. Dlatego warto poznać swój profil inwestycyjny i kierować się nim przy podejmowaniu każdej decyzji związanej z inwestowaniem.

Co się stanie jak nie wypełnię ankiety?

Jeśli nie poświęcisz swojego czasu na wypełnienie ankiety, Automatum założy, że wypełniłeś ją tak, jakby to zrobił zupełny amator w inwestowaniu.

Co to oznacza? Nie będziesz otrzymywać propozycji od naszego Wirtualnego Asystenta dotyczących zaawansowanych produktów i materiałów w serwisie. Poza tym z czasem możesz mieć utrudniony dostęp do automatów, które uznamy, że są spoza twojej „grupy docelowej”, czyli do produktów wiążących się z podwyższonym ryzykiem.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, nie będziemy mogli dokonać oceny i dobrać odpowiednich i adekwatnych dla Ciebie usług i produktów.

Naszym celem jest przekazanie rzetelnych, jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb, profilu ryzyka i doświadczenia. Automatum nie będzie przy tym rekomendować nabycia czy sprzedaży konkretnych instrumentów finansowych. Taką decyzję każdy użytkownik serwisu będzie musiał podjąć sam.