Logo - Automatum

 

Każdy algorytm przed rozpoczęciem komercyjnej działalności zostaje gruntownie sprawdzony. Testy odbywają się na danych historycznych (tzw. Back test) lecz nie jest to jedyny rodzaj testów, aby uniknąć zjawiska szlifowania wyników w oparciu o historyczne zachowania danych instrumentów. Kompleksowe testowanie w oparciu o różne rodzaje danych źródłowych umożliwia sprawdzenie czy algorytm nie posiada błędów które mogły by w jakiś specyficznych warunkach wygenerować działania które w założeniach nie powinny mieć miejsca. Proces testowania przeprowadzany jest z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły tak , aby żaden z oferowanych automatów nie niósł ze sobą ryzyka innego niż to które jest ściśle określone w założeniach i obranej strategii.

Jednocześnie wszystkie opracowane strategie są uruchomione na rzeczywistym rachunku spółki i w celu uwiarygodnienia wyników inwestycyjnych automatów są publikowane w serwisie automatum.pl